E-mailgids.nl
Nieuws

U vindt het wél met www.e-mailgids.nl: de snelste zoekpagina voor zakelijke e-mailadressen en websites!

Op zoek naar het e-mailadres van uw favoriete restaurant voor het online reserveren van een tafeltje voor twee? Of voor het bestellen van een kleurrijk boeket bij de bloemist in uw woonplaats? www.e-mailgids.nl vindt het voor u! Onze database bevat de e-mailadressen, URL's en telefoonnummers van een groot aantal winkels en bedrijven in Nederland. Via eenvoudige trefwoorden - soms is één woord al voldoende - leidt onze site u in een muisklik naar het online adres dat u zoekt. Succes!

Bedrijfsgegevens

Shri Vishnu Hindoebasisschool
Abraham van Beyerenstraat 56
Den Haag
Zuid-Holland

Rubrieken:
Basisscholen, Basisonderwijs

Trefwoorden:
Techniek, Hindoebasisschool, Adaptief-Onderwijs, Hindi-lessen, Hindoeïsme

www.shrivishnu.nl

Shri Vishnu Hindoe basisschool

Algemene informatie

In 1988 werd de Shri Vishnu School opgericht als eerste hindoe-basisschool in Nederland. Het eerste gebouw stond aan de Da Costastraat in Den Haag. Het aantal leerlingen was na één jaar al verdubbeld. Tegenwoordig telt de Shri Vishnu School ca. 600 leerlingen en is gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw aan de Abraham van Beyerenstraat te Den Haag.

 

Kenmerken en uitgangspunten

De Shri Vishnu School verzorgt in principe hetzelfde onderwijs en hanteert dezelfde kerndoelen als alle andere basisscholen in Nederland, met als belangrijk verschil dat er vanuit een hindoe-levenshouding wordt gewerkt. De leerlingen krijgen dus niet minder uren Nederlandse taal of rekenen dan op andere basisscholen. Naast de bekende vakgebieden krijgt het leer- en vormingsgebied ‘Dharma’ extra aandacht. Hierin wordt de elementaire kennis van het hindoeïsme onderwezen. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen twee keer per week een half uur hindiles.

Op de Shri Vishnu School ontwikkelen de kinderen hun eigen culturele identiteit en leren deze als waardevol te ervaren. Deze levenshouding moedigt aan tot succesvolle deelname aan de Nederlandse multiculturele maatschappij, waarbij respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal staat. De school- en thuissituatie staan dichtbij elkaar. Hierdoor voelen kinderen zich snel vertrouwd.

Onze school besteedt systematisch aandacht aan de normen en waarden van het hindoeïsme en er is ruimte voor de viering van hindoe-hoogtijdagen, zoals Holi, Divali, Navratam, Krishna Janmastami enz.

De Shri Vishnu School streeft met behoud van de eigen identiteit een zo optimaal mogelijke integratie na van Hindoes in een zeer dynamische multiculturele en multireligieuze Nederlandse samenleving.

Speciale aandachtsgebieden: de Shri Vishnu School stelt zich actief op om onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-culturele omstandigheden op te heffen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de individuele leerlingen nauwlettend gevolgd, zodat kinderen 'op maat' onderwijs kunnen genieten. Het invoeren van 'zelfstandig werken' is een van de speerpunten van de afgelopen tijd. Andere vernieuwingen, zoals de invoering van nieuwe methodes en het stimuleren van computergebruik in de klas hebben veel aandacht.

Inmiddels zijn alle groepen voorzien van minimaal drie computers en hebben alle groepen toegang tot internet. Tevens maken reeds zes groepen gebruik van een digitaal schoolbord. De Shri Vishnu School doet mee aan het Haagse Voorschool-project, met veel aandacht voor de doorgaande lijn tussen peuters en kleuters.

Belangrijke punten: Nederlands is de belangrijkste taal op school; onderwijs vanuit een hindoe-levensvisie; kwaliteitszorg en vernieuwingen nemen een belangrijke plaats in; individuele aandacht in kleine groepen; er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en Hindi; onderwijs- en schoolassistenten helpen mee bij de individuele begeleiding van de leerlingen; de Shri Vishnu School doet mee aan de 'verlengde schooldag'. Vanaf groep 4 kunnen kinderen na schooltijd meedoen aan activiteiten als drama, schilderen, tekstverwerken, schaatsen etc.

Contact opnemen